Zadzwoń

Spory budowlane

Spory budowlane

Biorąc pod uwagę liczbę osób, jaka zwykle zaangażowana jest w realizację projektów budowlanych, trudno dziwić się, że czasami dochodzi w tej branży do sporów. Powody mogą być różne, winny może być błąd w koncepcji, złe wykonanie, wadliwe wyposażenie, przekroczenie kosztów przewiedzianych w kontrakcie, niedopełnienie terminu lub niezapłacona faktura.

Kiedy na horyzoncie pojawia się problem, ważne jest, aby poradzić sobie z nim szybko i na dodatek zrobić to w sposób niezagrażający realizacji projektu. Nasi prawnicy specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów są tutaj, aby pomóc Ci niezależnie od tego, czy jesteś uwikłany w spór, czy też może jesteś osobą postronną, która czeka po prostu na oddanie gotowego projektu.

Z jakimi rodzajami sporów budowlanych możemy pomóc?

Nasz doświadczony zespół prawników specjalizujących się w rozwiązywaniu sporów może pomóc Ci w wielu sporach budowlanych, w tym:

 • naruszenia umowy pomiędzy klientami, deweloperami, wykonawcami, profesjonalnymi doradcami i inwestorami;
 • spory dotyczące znaczenia i skutków kluczowych postanowień umownych, zarówno w umowach na zamówienie, jak i standardowych w branży budowlanej umowach JCT;
 • problemy z wprowadzaniem zmian do umowy;
 • roszczenia z tytułu nieprawidłowo wykonanej pracy;
 • spory dot. płatności okresowych i ostatecznego sprawozdania finansowego;
 • roszczenia z tytułu opóźnień i przedłużania terminów;
 • spory dot. zastrzeżenia własności;
 • roszczenia dot. gwarancji;
 • problem wynikające z niewypłacalnością klienta, wykonawcy lub podwykonawcy; oraz
 • roszczenia z tytułu zaniedbań zawodowych, których dopuścili się architekci, inżynierowie i kierownicy projektów.

Sposoby rozwiązania sporu budowlanego

Dostępność konkretnych rozwiązań w Twojej sytuacji będzie zależna od wielu czynników, a w tym tego, jak pilna jest to sprawa, momentu w którym wybuchł spór, tego czy chciałbyś utrzymać pozytywne relacje z którąkolwiek z zaangażowanych osób oraz to, czy odpowiednia klauzula precyzuje sposób rozwiązywania danego sporu budowlanego.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, a termin przewidziany w ustawie na wysunięcie roszczenia zbliża się dużymi krokami, doradzamy wszczęcie postępowania sądowego. To samo dotyczy sytuacji, w których chciałbyś zmusić nakazem sądowym drugą stronę w sporze do dalszego wypełniania obowiązków wynikających z umowy w międzyczasie, dopóki ogłoszony zostanie faktyczny wyrok, lub aby uniemożliwić drugiej stronie wyrządzenie Ci nieodwracalnych szkód.

W innej sytuacji przeważnie doradzilibyśmy Ci rozważenie alternatywnych metod rozstrzygania sporów i we wszystkich sprawach będziemy zachęcać naszych klientów do przestrzegania protokołu ustaleń przedprocesowych dla roszczeń wysuwanych w związku ze sporem budowlanym, który ma na celu upewnienie się, że Ty i Twój przeciwnik jeszcze przed procesem:

 • rozumiecie swoje stanowiska;
 • wiecie, na jakie problemy będziemy próbowali znaleźć rozwiązanie oraz ich podstawową przyczynę;
 • zidentyfikowaliście wszelkie dokumenty lub dowody, które należy wziąć pod uwagę;
 • omówiliście zalety i wady skierowania sprawy do mediatora, zdecydowania się na arbitraż, orzeczenie biegłych lub inną metodę alternatywnego rozwiązywania sporów; oraz
 • rozważyliście kroki, jakie można podjąć, aby zminimalizować koszty, szczególnie w sprawach, w których niemożliwe wydaje się być uniknięcie postępowania sądowego.

Dlaczego my?

Nasz zespół prawników zajmujących się sporami budowlanymi jest dobrze znany w naszej branży ze względu na proaktywne oferowanie porad i skoncentrowanie na aspektach komercyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu możliwie najlepszego wyniku.

Mamy doświadczenie w rozwiązywaniu sporów, które dotyczyły projektów przeróżnej wielkości, a możemy pochwalić się szczególną ekspertyzą w obsłudze projektów na dużą skalę, w których doszło do sporu pomiędzy wieloma stronami zaangażowanymi w budowę kompleksu budynków gospodarczych lub osiedla mieszkaniowego.

Mimo że większość prac, które wykonujemy dotyczy projektów krajowych z udziałem klientów osiadłych na terenie Wielkiej Brytanii, możemy również zajmować się projektami, które wyróżnia element międzynarodowy, a jako kancelaria oferująca kompleksową obsługę prawną, możemy wesprzeć naszych klientów nie tylko w rozwiązywaniu sporów, ale także w negocjowaniu i sporządzaniu warunków umowy, radzeniu sobie z wszelkimi kwestiami dot. prawa pracy oraz sprzedaży i zakupie nieruchomości.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk

(0044) 330 107 0106
Spory budowlane

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań