Zadzwoń

Prawo pracy

Prawo pracy

Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii lub na terenie Unii Europejskiej i zatrudnia jedną lub więcej osób, jesteś zobligowany do przestrzegania przepisów prawa pracy, które zostały wprowadzone w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników, a wynagrodzenie i warunki zatrudnienia osób dla Ciebie pracujących muszą co najmniej w minimalnym stopniu spełniać wymagania zebrane w ustawach. Będziesz także zobowiązany do upewnienia się, że środowisko pracy Twoich pracowników jest bezpieczne, a sami pracownicy mają prawo do pracy w kraju, w którym się znajdują lub będą wykonywali swoje obowiązki.

Nieprzestrzeganie odpowiednich zasad lub przepisów może wiązać się z wytoczeniem przeciw Tobie postępowania o uzyskanie odszkodowania, nałożeniem na Ciebie grzywny, lub w niektórych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności dla pracowników piastujących najwyższe stanowiska. Właśnie z tych powodów niezwykle ważne jest, abyś był na bieżąco z odpowiednimi wymogami prawnymi i wdrożył zasady oraz procedury mające na celu zapewnienie, że wywiązujesz się z ciążących na Tobie jako pracodawcy obowiązków.  

Jak możemy pomóc?

W IMD Solicitors doskonale rozumiemy wyzwania z jakimi borykają się firmy chcące zapewnić zgodność z przepisami prawa pracy, które nieustannie ewoluują w odpowiedzi na pojawiające się na rynku nowe sposoby zatrudnienia i zmieniające się postawy społeczne. Doceniamy również to, jakie znaczenie ma dostosowanie naszego podejścia do tych zobowiązań do realiów Twojego przedsiębiorstwa i patrzenie na nie przez pryzmat wyjątkowych cech Twojej firmy.

W celu spełnienia Twoich oczekiwań w praktyczny, skuteczny i atrakcyjny pod względem kosztów sposób, zebraliśmy zespół prawników specjalizujących się w prawie pracy, którzy zlokalizowani się zarówno na terenie Wielkiej Brytanii, jak i Europy kontynentalnej i będą w stanie sprostać wymaganiom przedsiębiorstw chcących być na bieżąco z odpowiednimi przepisami prawnymi lub potrzebujących wsparcia w ograniczeniu konsekwencji grożących im w związku z domniemanym naruszeniem przepisów.

Możemy pomóc niezależnie od tego czy jesteś startupem dopiero rozpoczynającym swoją podróż po świecie biznesu, czy też firmą o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudniającą setki lub tysiące pracowników.

Ograniczenie wydatków

W większości przypadków świadczymy nasze usługi klientom w zamian za stałą opłatę zryczałtowaną, co oznacza, że jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z nami będziesz wiedział z jakimi kosztami wiąże się nasza pomoc.

Stworzyliśmy również płatny miesięcznie program ochrony pracodawców employer-protect, który daje naszym klientom stały dostęp do szeregu usług w zamian za ustalony z góry miesięczny abonament. Są to m.in.:

 • przegląd kondycji biznesowej firmy w celu przeanalizowania istniejących zasad i procedur oraz zaproponowanie usprawnień mających dostosować je do obowiązujących przepisów;
 • nieograniczony dostęp do porad z zakresu prawa pracy, niezależnie od tego jak często ich potrzebujesz i tego, czy dotyczyłyby one codziennych spraw kadrowych, byłyby jednorazowymi zapytaniami dot. przepisów prawa pracy, czy też może miałoby to być wsparcie w kwestii istniejącego lub potencjalnego sporu na linii pracodawca-pracownik – a wszystko to bez dodatkowych kosztów;
 • opcjonalne ubezpieczenie pokrywające koszty prawne związane z ewentualnym sporem z pracownikiem, w tym odszkodowania, którego pokryciem mógłbyś zostać obciążony;
 • dostęp do łatwego w użyciu oprogramowania online, umożliwiającego rozwiazywanie problemów HR poprzez naciśnięcie jednego przycisku, a tym samym skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie kwestiami kadrowymi.

Zostając beneficjentem naszego programu ochrony pracodawców, będziesz mieć możliwość zasięgnięcia porady prawnej u wykwalifikowanego i doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie pracy Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba i bez obawy o to, ile kosztowałaby Cię taka usługa. Decydując się ponadto na naszą ofertę ubezpieczeniową, możesz również zminimalizować ryzyko nieoczekiwanych strat finansowych wynikających z naruszenia prawa pracy lub konfliktu z pracownikiem.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat programu, zachęcamy do odwiedzenia https://imd.co.uk/imd-employer-protect/ lub skontaktowania się z nami drogą telefoniczną na 0345 307 3856.

Inne usługi związane z prawem pracy

Nasi prawnicy specjalizujący się w brytyjskim i europejskim prawie pracy mogą dodatkowo pomóc Ci z:

 • audytem prawa pracy, aby ocenić aktualny poziom zgodności z obowiązującymi przepisami i zaproponować rozwiązania konieczne do uzupełnienia braków;
 • stworzeniem wytycznych dot. rekrutacji pracowników, aby pomóc Ci w sprawdzaniu praw do zatrudnienia Twoich pracowników i z przestrzeganiem zasad przeciwdziałającym dyskryminacji w miejscu pracy;
 • wdrożeniem środków mających na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa Twoich pracowników;
 • sporządzeniem umów o pracę z pracownikami etatowymi lub osobami zatrudnionymi na innych zasadach, w tym osobami samozatrudnionymi;
 • przygotowanie umów z dyrektorami i członkami zarządu;
 • stworzeniem podręczników pracowniczych zbierających wszelkie kwestie związane z zasadami i procedurami HR;
 • dokonywaniem kontroli wydajności pracowników;
 • zarządzaniem skargami pracowników i postępowaniami dyscyplinarnymi;
 • rozwiązywaniem kwestii związanych z redukcjami kadrowymi i dobrowolnymi zwolnieniami z pracy;
 • negocjacją warunków odprawy;
 • zbadaniem skarg wniesionych przez pracowników m.in. w związku z mobbingiem;
 • rozwiązywaniem sporów z pracownikami dot. np. wysokości wynagrodzenia, premii, przywilejów emerytalnych, uprawnień do urlopu, długotrwałej choroby, możliwości pracy zdalnej lub innych kwestii spornych;
 • zarządzaniem zwolnieniami na małą lub dużą skalę oraz procesem restrukturyzacji, szczególnie w sprawach gdzie konieczne może być przestrzeganie zasad zebranych w ustawie o przejmowaniu przedsiębiorstw (ochrona zatrudnienia) z 2006 r.;
 • doradztwem co do konsekwencji transakcji fuzji lub przejęcia w kontekście prawa pracy;
 • doradztwem w zakresie konsekwencji zawarcia umowy outsourcingowej pod kątem prawa pracy;
 • doradztwem w zakresie przepisów IR35 w przypadku wątpliwości co do statusu pracownika lub członka personelu do celów podatkowych;
 • egzekwowaniem klauzuli ograniczającej konkurencję, w razie potrzeby nawet poprzez nakaz sądowy;
 • odzyskiwaniem poufnych informacji handlowych od byłych pracowników; a także
 • obroną i rozwiązywaniem roszczeń wysuwanych przez pracowników przed brytyjskim Trybunałem ds. Zatrudnienia (ang. UK Employment Tribunal) lub jego europejskim odpowiednikiem, w tym tych związanych z niesprawiedliwym zwolnieniem, bezprawnym potrąceniem części wynagrodzenia i dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, niepełnosprawność lub wyznanie.

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Prawnicy IMD Solicitors wspierający naszych klientów w kwestiach związanych z prawem pracy to eksperci w swojej dziedzinie, którzy mają wieloletnie doświadczenie i szczycą się oferowanym przez siebie kompleksowym doradztwem oraz rozsądnymi komercyjnie rozwiązaniami dostosowanymi do Twoich potrzeb i celów biznesowych.

Oferujemy szeroki wachlarz usług, które możesz nabyć z osobna, jak i w całości poprzez dołączenie do naszego programu ochrony pracodawców employer-protect, dzięki czemu każdy może pozwolić sobie na naszą pomoc. Dodatkową zaletą jest to, że możemy pomóc Ci nie tylko w spełnieniu wymagań związanych z prawem pracy, ale także szerzej rozumianych potrzeb komercyjnych i korporacyjnych, takich jak:

 • doradztwo w sprawach dotyczących zakładania spółek, wdrażania procedur ładu korporacyjnego i compliance;
 • pomoc w wejściu na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych poprzez IPO;
 • opracowanie standardowych warunków, zgodnie z którymi przeprowadzona zostanie transakcja sprzedaży;
 • negocjowanie warunków kontraktów handlowych;
 • wsparcie w rozszerzeniu działalności poprzez transakcję fuzji lub przejęcia, a także poprzez utworzenie franczyzy, powołanie przedstawiciela handlowego oraz wybór dystrybutora; a także
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów handlowych na terenie Wielkiej Brytanii lub innych krajów europejskich.

Nasze koszty

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszymi typowymi kosztami rozwiązania problemu niesłusznego zwolnienia. 

Skontaktuj się z nami 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Marcinem Durlakiem pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk

(0044) 330 107 0106
Prawo pracy

Nasi eksperci:

 • Nasze koszty

  O ile to możliwe, jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć ilość godzin pracy potrzebnej do osiągnięcia dla Ciebie pożądanego…
  +
  Nasze koszty
Więcej rozwiązań