Zadzwoń

Spory między udziałowcami

Spory między udziałowcami

Do sporów pomiędzy udziałowcami może dojść w wielu sytuacjach, a konflikty tego typu mogą szczególnie szybko wymknąć się spod kontroli w przypadku mniejszych firm zarządzanych przez współwłaścicieli. Spokojne i rozsądne podejście ma w tego typu sprawach kluczowe znaczenie i sprawdza się szczególnie tam, gdzie napięcia są wyjątkowo intensywne i prowadzą do składania deklaracji, mogących mieć katastrofalne skutki dla wszystkich osób zaangażowanych w dany konflikt.

Jak możemy pomóc?

Zespół prawników IMD Solicitors zajmujących się rozwiązywaniem sporów to wykwalifikowani negocjatorzy, którzy regularnie współpracują z akcjonariuszami i dyrektorami w celu znalezienia rozsądnych komercyjnie rozwiązań na wiele problemów, począwszy od wykroczenia popełnionego przez członka zarządu, skończywszy na roszczeniach wysuwanych z tytułu nieuczciwego traktowania akcjonariuszy mniejszościowych.

Jesteśmy szczególnie biegli w rozwiązywaniu sporów, w których jedynym możliwym rozwiązaniem jest odejście niezadowolonego akcjonariusza, po czym możemy pomóc w zorganizowaniu wykupu akcji (wraz z przygotowaniem wymaganej wyceny) lub, zamiast tego, restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu przeniesienia praw własności do części spółki.

W przypadku sporów, których nie można rozwiązać w drodze negocjacji, możemy wspierać Cię w trakcie trwania mediacji lub arbitrażu, w kwestii uzyskiwania dostępu do usługi jaką jest orzeczenie biegłego, lub w rozpoczęciu postępowania sądowego.

Prawa akcjonariuszy

Akcjonariuszom, którzy czują się pokrzywdzeni ze względu na sposób, w jaki ich potraktowano lub sposób prowadzenia firmy, w którą zdecydowali się zainwestować, przysługuje szereg praw. Możesz liczyć na nasze doradztwo w kwestii każdego z nich, ale posiadamy szczególną ekspertyzę w prowadzeniu spraw związanych z:

  • prawem do wglądu do akt spółki i zwoływania walnego zgromadzenia mającego rozpatrywać skargi akcjonariuszy;
  • prawem do podjęcia uchwały o zwolnieniu dotychczasowego zarządu, w przypadku gdy decyzja ta zostanie poparta przez większość akcjonariuszy;
  • podejmowaniem działań w celu powstrzymania dyrektorów i członków zarządu przed dokonywaniem transakcji wykraczających poza ich uprawnienia, w razie potrzeby doprowadzając do tego poprzez uzyskanie stosownego nakazu sądowego;
  • zwracaniem się do sądu z pozwoleniem na wniesienie powództwa pochodnego przeciwko dyrektorowi winnemu wykroczenia, w przypadku gdy zarząd odmówił podjęcia jakichkolwiek działań;
  • składaniem wniosków o rozwiązanie spółki w przypadku nieodwracalnego załamania się stosunków między jej członkami i dyrektorami na podstawie przepisów o niewypłacalności; oraz
  • wysuwaniem roszczeń z tytułu nieuzasadnionego uprzedzenia w sytuacji, gdzie polityka spółki prowadzona jest w sposób, który jest niesprawiedliwy lub szkodliwy dla wszystkich lub niektórych jej członków.

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasi prawnicy specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów mają doświadczenie w prowadzeniu spraw z udziałem akcjonariuszy, które obejmowały zarówno firmy z Wielkiej Brytanii, jak i organizacje międzynarodowe o złożonej strukturze zagranicznej prowadzące działalność morską.

Jesteśmy dumni z możliwości udzielania rozsądnych komercyjnie porad, uwzględniających wszelkie potencjalne sprzeczne konflikty interesów, w równej mierze reprezentowanym przez nas akcjonariuszom, inwestorom, jak i członkom zarządów.

Tam gdzie tylko to możliwe, zamiast wchodzenia od razu na drogę sądową, zawsze w pierwszej kolejności będziemy starali się rozwiązywać wszelkie spory polubownie i korzystać z dostępnych alternatywnych metod. Jeśli jednak sporu sądowego nie da się uniknąć, nie zawahamy się proaktywnie walczyć w Twoim imieniu.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk. Alternatywnie zachęcamy do umówienie się na spotkanie z członkiem naszego zespołu w jednym z naszych dogodnie zlokalizowanych biur.

(0044) 330 107 0106
Spory między udziałowcami

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań