Zadzwoń

Umowy handlowe

Umowy handlowe

Kiedy prowadzisz firmę kwestia zawierania porozumień handlowych jest, siłą rzeczy, absolutną koniecznością, która będzie towarzyszyła Ci codziennie. Będziesz zajmować się sprzedażą produktów swoim klientom, negocjowaniem warunków umowy z dostawcami, planowaniem wspólnych przedsięwzięć ze swoimi partnerami handlowymi, czy chociażby uzgadnianiem warunków spłaty z pożyczkodawcami.

Gromadzenie tych ustaleń na piśmie jest kluczowe, a najlepszą metodą na to jest sporządzenie na piśmie formalnej umowy określającej uzgodnione warunki, zasady i wymogi prawne. Umowa taka jednocześnie rozdziela pomiędzy strony ryzyko w przypadku wystąpienia komplikacji, przewiduje jakie środki zostaną wykorzystane do rozwiązania ewentualnych sporów oraz, co najważniejsze, stanowi gwarancję tego, że wykonane zlecenie będzie służyło Tobie i Twoim interesom.

Jak możemy pomóc?

Prawnicy IMD Solicitors oferujący naszym klientom wsparcie w kwestiach komercyjnych tworzą umowy biznesowe dla szeregu klientów działających w Wielkiej Brytanii oraz w całej Europie, jak i poza nią. Większość spraw z jakimi przychodzą do nas klienci są regulowane przez zasady prawa Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, ale wiele z nich ma również element transgraniczny.

Działamy dla nowych firm dopiero rozpoczynających działalność, startupów, firm rodzinnych, małych i średnich przedsiębiorstw, spółek notowanych na giełdzie, korporacji międzynarodowych i szeregu instytucji finansowych.

Oferowana przez nas usługa obejmuje negocjowanie warunków umowy, sporządzanie umów, przegląd umowy i wprowadzanie zmian oraz, w razie potrzeby, interpretację postanowień już zawartych i dopiero zawieranych umów.

W przypadku umów o wymiarze międzynarodowym, nad którymi pracuje wielu prawników działających w różnych jurysdykcjach, oferujemy również usługę zarządzania projektami.

Mamy imponująco szybkie tempo realizacji projektów i wprowadzania usprawnień, a w większości przypadków jesteśmy skłonni działać na podstawie stałej opłaty zryczałtowanej, co ułatwia naszym klientom zaplanowanie kosztów związanych z pokryciem naszej usługi i pozwala uniknąć przykrych niespodzianek w postaci nagłego wzrostu należności.

Z jakimi umowami możemy pomóc?

 • umowa dot. sprzedaży towarów i dostawy usług;
 • ogólne i dostosowane do sytuacji indywidualnej warunki sprzedaży;
 • umowy handlu elektronicznego e-commerce;
 • umowy najmu i kupna na raty;
 • umowy joint venture;
 • umowy dot. współpracy i zawarcia partnerstwa;
 • ustalenia dot. outsourcingu;
 • umowy agencyjne i dystrybucyjne;
 • umowy franczyzowe;
 • umowy o gwarantowanym poziomie usług;
 • umowy dot. pożyczek, kredytów i gwarancji spłaty;
 • umowy o ochronie danych i RODO;
 • umowy i klauzule zachowania poufności, w szczególności związane z opracowaniem lub użytkowaniem własności intelektualnej;
 • umowy o pracę, w tym umowy z dyrektorami;
 • umowy z udziałowcami oraz umowy kupna i sprzedaży akcji.

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Czasami pracując nad umową łatwo jest skupić się wyłącznie na szczegółach, zapominając o konieczności upewnienia się, że to co wyniesiesz z jej podpisania stanowić będzie możliwą do zrealizowania i opłacalną wartość dodaną.

Jest to kwestia, której nigdy nie spuszczamy z oczu i dlatego naszym głównym celem podczas zajmowania się w Twoim imieniu jakąkolwiek umową będzie zawsze to jak przełoży się ona na Twój sukces w praktyce.

Nawet najstaranniej skonstruowana, pozbawiona luk i najbardziej nieskazitelna pod względem prawnym umowa na świecie może być bezwartościowa jeśli jej postanowienia są niemożliwe do zrealizowania.

To powiedziawszy, istnieją pewne formalności, których należy zawsze dopełnić w celu upewnienia się, że dokumenty kontraktowe są wiążące, potencjalne ryzyka ograniczone do absolutnego minimum, a Twoje interesy odpowiednio chronione.

Nasi prawnicy posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie potrzebne do zapewnienia tej delikatnej równowagi i zaopatrzenia naszych klientów w umowy, które są skuteczne prawnie i realistyczne pod względem handlowym.

Dodatkowo, możemy pomóc Ci nie tylko z zawieraniem umów, ale również z rozwiązywaniem sporów pomiędzy stronami umowy, do których może dojść podczas realizowania jej postanowień, a także przeanalizujemy Twoje umowy w ramach prawnej analizy due diligence, jeśli interesowałaby Cię sprzedaż Twojego przedsiębiorstwa lub chciałbyś przyciągnąć inwestorów zewnętrznych.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko lub Marcinem Durlakiem pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk

(0044) 330 107 0106
Umowy handlowe

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań