Zadzwoń

Umowy agencyjne i dystrybucyjne

Umowy agencyjne i dystrybucyjne

Prowadząc firmę, często niezwykle przydatne okazuje się nawiązywanie relacji z innymi osobami, które mogą pomóc Ci we wprowadzeniu produktu na rynek lub na obsłudze zamówień na towary i usługi. Współpracę tego typu można nawiązać na wiele sposobów, w tym poprzez powołanie przedstawiciela handlowego lub zawarcie umowy dystrybucyjnej.

Nasz zespół prawników IMD Solicitors oferujący klientom rozwiązania komercyjne ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów każdego rodzaju, zarówno na potrzeby działalności w Wielkiej Brytanii, jak i poza jej granicami.

Kiedy umowa agencyjna lub dystrybucyjna jest dobrym pomysłem?

Zawarcie umowy dystrybucyjnej lub nawiązanie współpracy z przedstawicielem handlowym na podstawie umowy agencyjnej jest rozwiązaniem, które może usprawnić wiele operacji i być krokiem w kierunku spełnienia swoich ambicji wzrostu, np. jeśli chciałbyś wejść na rynek zagraniczny i uważasz, że dobrym pomysłem może być posiadanie na miejscu swojego przedstawiciela lub gdy nie masz zasobów koniecznych do zatrudnienia dodatkowego personelu, ale chciałbyś mimo wszystko zwiększyć swój zasięg geograficzny.

Umowa agencyjna, a dystrybucyjna – różnice

Przedstawiciel, z którym podpisujesz umowę agencyjną będzie zaangażowany tylko w celu wykonania konkretnego zadania, a mianowicie pozyskania dla Ciebie dodatkowych zleceń. Po uzgodnieniu warunków i podpisaniu umowy przedstawiciel taki znika z pola widzenia, aby wykonać zadanie, którego się podjął.

Jest to zupełnym przeciwieństwem umowy dystrybucyjnej, w ramach której Twój przedstawiciel zgadza się kupować produkowane przez Ciebie towary, a następnie sprzedawać je swoim klientom bez dalszego angażowania Cię w te transakcje.

W większości przypadków umowa agencyjna jest odpowiedniejszym rozwiązaniem dla firm, które sprzedają towary o wysokiej wartości wykonane na zamówienie lub świadczą usługi dostarczane osobiście. Z kolei umowa dystrybucyjna sprawdza się doskonale w przypadku przedsiębiorstw sprzedających produkty o niskiej wartości, przy których klient nie będzie potrzebował dostępu do dodatkowych usług.

Jak możemy pomóc?

Korzystając z naszego doświadczenia w pracy z różnymi organizacjami operującymi na wielu sektorach, w tym branży rozrywkowej, IT i budowlanej, nasi prawnicy zajmujący się sporządzaniem umów handlowych mogą pomóc Ci z:

 • oceną wad i zalet każdego z rodzaju umów dostępnych w Twoim przypadku i wybraniem tej najodpowiedniejszej pod względem Twoich potrzeb i ambicji biznesowych;
 • rozważeniem alternatywnych rozwiązań, takich jak np. joint venture, umowy franczyzowe lub outsourcing, a także ich korelację w świetle przepisów prawa pracy i regulacji TUPE dot. transferu pracowników w ramach reorganizacji wykonywanych w firmie;
 • ustaleniem, czy w Twoim interesie leży wyrażenie zgody na przyznanie jakichkolwiek praw na wyłączność na określonym obszarze geograficznym lub w przypadku części produktów z Twojej oferty;
 • przeprowadzeniem analizy prawnej due diligence w celu upewnienia się, że potencjalny partner biznesowy jest mocnym i godnym zaufania kandydatem; oraz
 • negocjowaniem warunków każdej proponowanej Ci transakcji i sporządzeniem niezbędnych do jej zrealizowania dokumentów.

Możemy również pomóc Ci poprzez przeanalizowanie zawartych już umów i obowiązujących już ustaleń handlowych, aby upewnić się, że są one w dalszym ciągu najlepszym sposobem na osiągnięcie wyznaczonego celu oraz poprzez pomoc w wyborze kolejnych przedstawicieli handlowych i dystrybutorów, jeśli okaże się, że zarówno umowa agencyjna, jak i dystrybucyjna lub chociaż jeden z tych modeli nawiązywania współpracy jest w Twoim przypadku odpowiednim rozwiązaniem.

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Jako międzynarodowa kancelaria prawna, która działa w kilku biurach rozsianych po całej Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej, wiemy jak to jest pokładać zaufanie w oddalonych od Ciebie fizycznie osobach, którym powierzyłeś swoją markę.

Dlatego też angażując nas do sporządzenia umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej w Twoim imieniu możesz mieć pewność, że gotowy produkt, który od nas otrzymasz będzie umową dostosowaną do Twojej wyjątkowej sytuacji i konkretnych potrzeb, przy jednoczesnym zapewnieniu Ci ochrony Twoich interesów.

Wart uwagi jest również nasz imponująco wysoki wskaźnik poprawy wyników i wydajności korzystających z naszej oferty klientów oraz fakt, że w większości przypadków możemy przygotować dla Ciebie umowę tego typu w zamian za stałą opłatę zryczałtowaną.

Jako kancelaria oferująca kompleksową obsługę prawną, jesteśmy tutaj nie tylko po to, aby wspierać Cię wyłącznie podczas negocjacji i zawierania umów tego rodzaju, ale również kiedy na horyzoncie pojawiają się problemy i któraś ze stron jest zainteresowana zakończeniem współpracy pomiędzy firmami.

Współpracując z naszym zespołem ds. rozstrzygania sporów handlowych, zapewniamy doradztwo w zakresie:

 • zakończenia przedstawicielstwa handlowego lub rozwiązania umowy dystrybucyjnej;
 • praw przedstawiciela handlowego do wysunięcia roszczenia o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy;
 • roszczeń wysuniętych w związku z domniemanymi naruszeniami zasad uczciwej konkurencji i przepisów antymonopolowych znalezionych w umowie;
 • rozstrzygania sporów dot. ochrony własności intelektualnej i dystrybucji poufnymi danymi;
 • możliwości uzyskania nakazu sądowego zabraniającego przedstawicielowi handlowemu lub dystrybutorowi podejmowania działań niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji lub innego sposobu łamania zawartej z Tobą umowy; oraz
 • wszelkich innych sporów handlowych związanych z innymi umowami i ustaleniami;

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko lub Marcinem Durlakiem pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk

(0044) 330 107 0106
Umowy agencyjne i dystrybucyjne

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań