Zadzwoń

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

Twoja firma jest jedyna w swoim rodzaju. Funkcjonuje opierając się na wprowadzonych przez Ciebie pomysłach, innowacjach, projektach i marce. Aby utrzymać taki stan rzeczy i powstrzymać innych przed próbami nieuczciwego naśladowania tego co robisz, ważne jest rozważenie kroków, które mógłbyś podjąć w celu chronienia swoich interesów i wszelkich oryginalnych wytworów lub nowatorskich sposobów Twojego autorstwa na wykonywanie czynności, w których się specjalizujesz.

Jest to coś, w czym zespół prawników oferujących rozwiązania komercyjne naszym klientom w IMD Solicitors może Ci pomóc. Zidentyfikujemy i pomożemy Ci ochronić Twoją własność intelektualną, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i poza nią.

Co to własność intelektualna?

Własność intelektualna to termin używany do opisania czegoś, co stworzyłeś i co jest na tyle nowatorskie lub przełomowe, że upoważnia Cię to do ubiegania się o prawo do powstrzymania innych przed kopiowaniem Twojego wytworu bez wcześniejszego uzyskania Twojej zgody. Uzyskiwanie praw do ochrony własności intelektualnej odbywa się poprzez rejestrację lub stwierdzenie praw do własności intelektualnej, z których najbardziej godne uwagi są znaki towarowe, patenty, prawa autorskie oraz prawa do wzorów.

Rodzaje własności intelektualnej

O ochronę znaku towarowego można ubiegać się w odniesieniu do znaków, które używane są do odróżnienia Twoich produktów od produktów oferowanych przez konkurencyjne przedsiębiorstwa, takich jak nazwa marki lub logo firmy.

O przyznanie patentu można ubiegać się w przypadku produktów lub procesów, które stanowią nowy sposób działania lub są nowym rozwiązaniem znanego problemu.

O ochronę praw autorskich można ubiegać się w odniesieniu do oryginalnych utworów dramatycznych, muzycznych, artystycznych lub literackich oraz innych tekstów pisemnych, takich jak oprogramowania, bazy danych i zawartość witryn internetowych.

O ochronę wzoru można ubiegać się w odniesieniu do niepowtarzalnego wyglądu całości lub tylko części produktu, w tym jego kształtu, konfiguracji lub zdobienia.

Jak możemy pomóc?

Nasi prawnicy działający w ramach naszego zespołu specjalizującego się w rozwiązaniach komercyjnych mogą pomóc Ci w ochronie Twojej własności intelektualnej poprzez:

  • przeprowadzenie audytu Twojej firmy pod kątem posiadanej przez Ciebie własności intelektualnej;
  • pomoc w zarejestrowaniu Twojej własności intelektualnej, jeśli takowa będzie możliwa, oraz w dochodzeniu praw do tej własności, jeśli rejestracja okaże się niemożliwa;
  • pomoc w tworzeniu strategii wykorzystania własności intelektualnej w celu zwiększenia Twojej przewagi nad konkurencją;
  • przygotowanie komercyjnych umów dot. własności intelektualnej, którą chciałbyś skapitalizować poprzez zezwolenie innej jednostce na kopiowanie lub powielanie Twojego pomysłu na podstawie licencji;
  • zarządzanie Twoim portfolio posiadanej własności intelektualnej i wsparcie w odnawianiu praw własności intelektualnej, gdzie to tylko możliwe;
  • zapewnienie zachowania tajemnicy i dyskrecji podczas procesu opracowywania własności intelektualnej, na przykład poprzez umowy o zachowaniu poufności zawierane z pracownikami i kontrahentami.

Możemy również pomóc Ci w ochronie poufnych danych i tajemnic handlowych, a w większości przypadków nasza pomoc jest oferowana w zamian za stałą opłatę ryczałtowaną.

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasi prawnicy naprawdę znają się na ochronie własności intelektualnej i współpracują z zaufaną siecią zewnętrznych specjalistów specjalizujących się w uzyskiwaniu i egzekwowaniu praw do własności intelektualnej, a wszystko to w celu zapewnienia Ci możliwie najlepszej obsługi i wsparcia.

Mimo tego że nasza główna siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii, mamy kilka biur w Europie kontynentalnej i dostęp do prawników, którzy doskonale znają przepisy regulujące własność intelektualną obowiązujące w wielu różnych jurysdykcjach.

Szeroki zakres naszej wiedzy oznacza, że akceptujemy nie tylko proste sprawy, ale również sprawy złożone i sporne, w tym sprawy gdzie zakwestionowano wniosek o rejestrację znaku towarowego oraz próby odebrania lub unieważnienia praw wynikających z zarejestrowanego już wzoru.

Regularnie zgłaszają się do nas również klienci poszukujący porady w zakresie interpretacji i stosowania się do przepisów dot. ochrony własności intelektualnej oraz negocjowania warunków korzystania z własności intelektualnej na potrzeby zawieranej umowy handlowej, w tym transgranicznej współpracy badawczo-rozwojowej.

Fakt bycia firmą oferującą kompleksową obsługę prawną zgłaszającym się do nas przedsiębiorstwom jest również dużą zaletą, ponieważ oznacza, że w razie potrzeby możemy skorzystać z wiedzy innych prawników IMD Solicitors, na przykład pomagając w rozwiązywaniu sporów dotyczących własności intelektualnej i zajmując się kwestiami własności intelektualnej podczas przechodzenia przez proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ramach procesu prawnej analizy due diligence podczas rozważania transakcji fuzji lub przejęcia.

Skontaktuj się z nami 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexander Kyrychenko , Marcin Durlak lub Mark Houghton pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk

(0044) 330 107 0106
Ochrona własności intelektualnej

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań