Zadzwoń

Zniesławienie i media

Zniesławienie i media

Reputacja jest wszystkim, a jeśli mierzysz się z widmem jej nieodwracalnego uszkodzenia, musisz koniecznie jak najszybciej zebrać się do działania. Niezależnie od tego, czy zostały Ci postawione fałszywe zarzuty, czy jesteś ofiarą złośliwych plotek, poniżej znajdziesz więcej informacji co do kroków jakie możesz podjąć, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu fałszywych informacji oraz móc walczyć o odszkodowanie za wszelkie wyrządzone Ci szkody.

Kroki na jakie powinieneś się zdecydować, to złożenie wniosku o wydanie nakazu natychmiastowego wstrzymania publikacji rozpowszechniających nieprawdziwe informacje na Twój temat, a także wszczęcie postępowania o zniesławienie w celu uzyskania odszkodowania, mogącego chociaż w części zrekompensować wyrządzoną Ci krzywdę.

Czym nazywamy postępowanie o zniesławienie?

Postępowanie w sprawie o zniesławienie jest rodzajem roszczenia prawnego wysuwanego przeciwko osobie, którą oskarżasz o znieważenie Twojego dobrego imienia poprzez publikowanie fałszywych informacji w druku (ang. libel) lub mówienie nieprawdy (ang. slander). Aby móc liczyć na pozytywne rozpatrzenie Twojej sprawy, musisz udowodnić, że:

  • to, co zostało powiedziane lub wydrukowane jest nieprawdą i mogłoby wpłynąć negatywnie na opinię publiczną o Tobie;
  • nie ulega wątpliwości, że nieprawdziwe informacje szerzone przez osobę trzecią odnoszą się do Ciebie lub Twojej firmy, a jeśli nie wspomniano o Tobie z imienia, to możliwe jest zidentyfikowanie Cię na podstawie tego, co zostało powiedziane lub napisane; oraz
  • obraźliwa informacja została przekazana co najmniej jednej osobie trzeciej.

Należy również zauważyć, że w przypadku pomówień (ang. slander) zazwyczaj będziesz musiał wykazać również, że w wyniku szerzenia fałszywych informacji o Tobie poniosłeś jakąś szkodę finansową.

Roszczenie o zniesławienie musi ponadto zostać wniesione w ciągu roku od dnia, w którym obraźliwe oświadczenie zostało przekazane dalej. W celu zmaksymalizowania swoich szans na powodzenia najlepszym pomysłem jest podjęcie działań dużo wcześniej, najlepiej tuż po samym incydencie.

Oprócz postępowania o zniesławienie, lub czasami w jego ramach, możesz również wnieść pozew o intencjonalne szerzenie oszczerstw (ang. malicious falsehood), w którym możesz dodatkowo wykazać, że osoba szerząca nieprawdziwe informacje zrobiła to celowo, aby wyrządzić szkodę Twoim interesom lub doprowadzić do spadku Twoich przychodów.

Jak możemy pomóc?

Nasz zespół doświadczonych prawników IMD Solicitors zajmujący się rozstrzyganiem sporów może pomóc Ci poprzez:

  • zapobiegnięcie publikacji lub rozpowszechnianiu w mediach społecznościowych historii i zdjęć uzyskanych w wyniku rażącego naruszenia Twojej prywatności;
  • zmuszenie dostawców usług internetowych do usunięcia obraźliwych postów online na Twój temat;
  • powstrzymanie konkurentów handlowych przed powtarzaniem nieprawdy, mającej na celu negatywne wpłynięcie na Twoje przedsiębiorstwo; oraz
  • blokowanie publikacji informacji uzyskanych na żądanie mediów.

Dlaczego my?

Nasz zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w rozwiązywaniu sporów mają na swoim koncie wiele spraw o zniesławienie i doskonale wiedzą, jakie kroki należy podjąć, aby nieprawdziwe informacje na Twój temat nie były już dłużej powtarzane i upewnić się, że odpowiedzialne za ten czyn osoby złożą publiczne przeprosiny i zostaną odpowiednio ukarane.

Możemy pochwalić się imponującym wskaźnikiem sukcesu w postaci ugód sądowych i równie imponującym odsetkiem wygranych spraw.

Na uwagę zasługuje również dogodna lokalizacja naszych biur w Londynie, Birmingham i Manchesterze, dzięki którym jesteśmy świetnie przygotowani do brania udziału w rozprawach w dowolnym miejscu w kraju.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk.

(0044) 330 107 0106
Zniesławienie i media

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań