Zadzwoń

Zaniedbania zawodowe

Zaniedbania zawodowe

Udając się do specjalisty, takiego jak geodeta lub księgowy, robisz to w celu uzyskania profesjonalnej porady lub usługi o określonym standardzie, ufając kompetencjom danego eksperta. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak i okaże się, że otrzymana porada była kiepska, a po pewnym czasie na jaw wyjdzie, że usługa z jakiej przyszło Ci korzystać spadła poniżej pewnych standardów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Możemy pomóc Ci jednak w dochodzeniu swoich praw i próbie uzyskania rekompensaty poprzez wniesienie roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego.

Czym nazywamy roszczenie z tytułu zaniedbania zawodowego?

Roszczenie z tytułu zaniedbania zawodowego to formalne żądanie odszkodowania za straty finansowe poniesione przez Ciebie w wyniku świadczenia profesjonalnych porad lub usług, które spadły poniżej pewnego akceptowalnego standardu, jakiego miałeś prawo spodziewać się w momencie szukania porady. Do strat takich możemy wliczać utracone zyski, utraconą część rynku, utratę wartości firmy oraz wszystko inne, co było naturalną konsekwencją polegania na usłudze lub poradzie, która spadła poniżej pewnych standardów.

Jak można udowodnić zaniedbanie zawodowe?

Aby udowodnić, że osoba świadcząca daną usługę dopuściła się zaniedbania, musisz być w stanie wykazać, że:

 • specjalista ten miał obowiązek zachowania należytej ostrożności przy obchodzeniu się z Twoją działalnością gospodarczą i że obowiązek ten powstał, kiedy zgodził się on doradzić Ci w danej sprawie;
 • obowiązek ten został naruszony, ponieważ profesjonalista, do którego się zgłosiłeś nie zapewnił standardu jakiego można było się spodziewać, który to standard zostanie oceniony na podstawie wszelkich obowiązujących kodeksów postępowania i sposobu, w jaki inny specjaliści działający w ten samej branży poradziliby sobie z danym problemem; oraz
 • w wyniku naruszenia, którego dopuścił się ten profesjonalista, poniosłeś bezpośrednie straty, których kwotę można precyzyjnie określić.

Jakimi rodzajami roszczeń z tytułu zaniedbań zawodowych zajmuje się IMD Solicitors?

Nasz doświadczony zespół prawników specjalizujących się w rozstrzyganiu sporów może pomóc Ci we wniesieniu pozwu przeciwko specjalistom działającym w wielu różnych branżach, w tym:

 • prawnicy solicitor, barrister, legal executives oraz inny personel prawniczy;
 • osoby zawodowo zajmujące się sporządzaniem testamentów;
 • księgowi oraz doradcy finansowi;
 • agenci ubezpieczeniowi;
 • geodeci;
 • architekci;
 • inżynierowie; oraz
 • agenci nieruchomości.

Możemy również pomóc Ci w uzyskania nakazu zobowiązującego danego profesjonalistę do udostępnienia do wglądu wszelkich przetrzymywanych przed Tobą dokumentów, z którymi musisz niezwłocznie się zapoznać.

Ponadto możemy doradzić Ci w kwestii postępowań o zniesławienie, w przypadku gdy Twoja reputacja została naruszona w związku z fałszywymi oskarżeniami postawionymi przez eksperta, którego chciałbyś pozwać, lub osobę powiązaną z nim.

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasz zespół doświadczonych prawników zajmujących się rozwiązywaniem sporów ma imponujące osiągnięcia w zakresie wysuwania i obrony przed roszczeniami z tytułu dopuszczenia się zaniedbania na tle zawodowym. Ciężko pracujemy, aby doprowadzić do rozstrzygnięcia sporów jeszcze zanim sprawa trafi do sądu, niestrudzenie prowadząc negocjacje z Twoim przeciwnikiem oraz jego ubezpieczycielami, a także korzystając w stosownych przypadkach z szerokiego wachlarza alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacje, arbitraże oraz orzeczenia biegłych.

Należy zauważyć jednak, że w sytuacjach, w których spór sądowy będzie nieunikniony, będziemy nieustępliwie dochodzić Twoich praw i dążyć do uzyskania w Twoim imieniu jak najlepszego rezultatu, pozostawiając jednocześnie otwarte drzwi w przypadku, gdy druga strona chciałaby wysunąć korzystną dla nas propozycję ugody.

Dzięki biurom zlokalizowanym w dogodnych lokalizacjach w Wielkiej Brytanii w Londynie, Birmingham i Manchesterze oraz na terenie Europy kontynentalnej w Warszawie, Moskwie, Bratysławie, Pradze i Bukareszcie, jesteśmy w stanie zaspokoić Twoje wszelkie potrzeby biznesowe, niezależnie od tego gdzie obecnie się znajdujesz.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk.

(0044) 330 107 0106
Zaniedbania zawodowe

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań