Zadzwoń

Spory dot. zasad uczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego

Spory dot. zasad uczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego

Jeśli Twoja firma została oskarżona o naruszenie brytyjskich lub unijnych przepisów regulujących konkurencję, uciekając się do stosowania praktyk zwalczania konkurencji lub nadużywając swoją pozycję na rynku, to uzyskanie porady prawnej ma absolutnie kluczowe znaczenie, szczególnie jeśli organy regulujące konkurencję na rynku wkroczyły bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Pilna porada prawna jest niezbędna również w sytuacji, w której przepisy antymonopolowe są wykorzystywane do blokowania potencjalnej transakcji fuzji lub przejęcia lub gdy dostawcy albo konkurencji powołują się na przepisy antymonopolowe próbując podważyć uzgodnione z Twoją firmą ustalenia handlowe.

Dlaczego natychmiastowa porada prawna jest tak ważna?

Przedsiębiorstwo, w przypadku którego regulator poddał w wątpliwość praktyki konkurencyjne firmy powinno niezwłocznie przemyśleć wiele spraw. Czy powinieneś ugiąć się pod presją i zaprzestać działań, aby uniknąć interwencji odpowiednich organów? Co zrobisz, jeśli regulator zdecyduje się na nalot Twojej siedziby o poranku? Jakie masz prawa i obowiązki w trakcie toczącego się dochodzenia? Jakiego rodzaju kar możesz spodziewać się w przypadku udowodnienia, że faktycznie miało miejsce naruszenie i jakie są szanse na to, że rywale, których to dotyczy zwrócą się do sądu próbując uzyskać odszkodowanie?

Przed podjęciem dalszych decyzji i wyborem strategii będziesz musiał odpowiedzieć sobie na te i inne pytania.

Jak możemy pomóc?

Nasz zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w rozwiązywaniu sporów może udzielić Ci wsparcia poprzez zapewnienie dostępu do szeregu oferowanych przez nas usług, które zostały zaprojektowane z myślą o umożliwieniu Ci podjęcia świadomej decyzji co do dalszych losów Twojego przedsiębiorstwa i miejmy nadzieję, że będących w stanie rozwiązać Twoje wszelkie problemy ze zgodnością z zasadami uczciwej konkurencji i przepisami prawa antymonopolowego, zanim będą one miały szansę eskalować.

Usługi te obejmują:

  • współpracę z naszym zespołem oferującym naszym klientom rozwiązania korporacyjne w celu przeanalizowania proponowanej transakcji fuzji lub przejęcia i ustalenie, czy jakakolwiek restrukturyzacja będzie konieczna do zapobiegnięcia lub zażegnania groźby interwencji regulatora;
  • współpracę z naszym zespołem specjalizującym się w prawie handlowym w celu przeanalizowania aktualnych ustaleń kontraktowych i zidentyfikowanie przepisów mogących budzić obawy co do ich zgodności z przepisami;
  • negocjowanie kar i składanie wniosków o złagodzenie kar, w przypadku stwierdzenia, że miało miejsce naruszenie, w szczególności gdy byłeś zamieszany w działalność kartelu lub działania mające zmonopolizować rynek;
  • współpracę z naszym zespołem ds. prawa pracy, który zajmuje się postępowaniami dyscyplinarnymi w związku z wykroczeniami członków zarządu lub pracowników oraz organizacji redukcji kadrowych, jeśli jedynym sposobem poradzenia sobie z wątpliwościami co do zgodności działań podejmowanych przez Twoje przedsiębiorstwo z przepisami prawa antymonopolowego byłaby restrukturyzacja; a także
  • reprezentację w postępowaniach sądowych, niezależnie od tego, czy jesteś firmą oskarżoną o budzące wątpliwości praktyki, czy też poszkodowanym konkurentem dochodzącym odszkodowania pieniężnego lub ubiegającym się o nakaz sądowy, mający zminimalizować dalsze straty;

Możemy również pomóc w rozwiązaniu:

Dlaczego my?

Nasz zespół doświadczonych prawników zajmujących się rozwiązywaniem sporów to specjaliści w dziedzinie zasad uczciwej konkurencji i przepisów prawa antymonopolowego, posiadający szczególne doświadczenie w prowadzeniu spraw z elementem transgranicznym, w którym mamy do czynienia z domniemanym naruszenie unijnego prawa konkurencji.

Mamy znakomite wyniki w osiąganiu pożądanych rezultatów, nawet w niezwykle skomplikowanych sprawach.

Skupiamy się także na szerszym kontekście Twojej działalności handlowej i jesteśmy szczególnie cenieni za naszą zdolność oferowania kompleksowej obsługi prawnej dzięki współpracy pomiędzy zespołami wewnątrz IMD Solicitors i zewnętrznej sieci kontaktów, takich jak doradcy podatkowi, dzięki czemu oferowane przez nas rozwiązania mogą rozwiązać nie tylko obecne problemy z jakimi boryka się Twoje przedsiębiorstwo, ale i zapobiec potencjalnym komplikacjom w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk.

(0044) 330 107 0106
Spory dot. zasad uczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań