Zadzwoń

Postępowania upadłościowe

Postępowania upadłościowe

Ogłaszanie niewypłacalności spółki samo w sobie nie jest łatwym dla przedsiębiorcy momentem, a na dodatek nierzadko wiąże się z wybuchem sporów pomiędzy wierzycielami o sprzecznych interesach lub z konfliktem na linii zespół zarządzający – syndyk.

Możliwie jak najszybsze uzyskanie porady prawnej ma wówczas kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku wątpliwości co do ważności toczącego się postępowania upadłościowego lub możliwości pociągnięcia do osobistej odpowiedzialności członków zarządu, którym zarzuca się niewłaściwe postępowanie.

Zespół prawników IMD Solicitors specjalizujących się w rozstrzyganiu sporów jest do Twojej dyspozycji, aby udzielić Ci niezbędnego wsparcia, chronić Twoje interesy oraz pracować nad wysunięciem Twojego roszczenia, niezależnie od tego czy jesteś niezadowolonym akcjonariuszem, zaangażowanym w konflikt członkiem zarządu, zabezpieczonym lub niezabezpieczonym wierzycielem, czy może zarządcą, syndykiem lub likwidatorem.

Oferowana przez nas usługa obejmuje postępowania upadłościowe toczące się nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii, a na nasze wsparcie mogą liczyć również osoby zaangażowane w postępowania upadłościowe z elementem międzynarodowym lub spółki zagraniczne prowadzące tylko część swoich działań biznesowych na terenie Wielkiej Brytanii.

Jak możemy pomóc?

Z perspektywy przedsiębiorstwa, możemy pomóc w:

 • obronie w postępowaniach upadłościowych wszczętych w celu egzekucji spornego długu lub stanowiących wyraźną próbę udaremnienia toczących się już postępowań;
 • obronie przed podejmowanymi przez akcjonariuszy próbami zamknięcia spółki poprzez złożenie wniosku o zakończenie działalności;
 • sprzeciwie wobec decyzji o powołaniu syndyka lub zarządcy;
 • zwróceniu się do sądu z prośbą o odroczenie postępowania likwidacyjnego, aby umożliwić rozpatrzenie propozycji zawarcia dobrowolnego porozumienia z wierzycielami lub dostania się pod zarząd sądowy; oraz
 • wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu zezwalającego na odmrożenie rachunków bankowych spółki.

Z perspektywy członków zarządu, możemy pomóc poprzez:

 • doradztwo i wsparcie w odniesieniu do art. 235 lub art. 236 ustawy o upadłości, dotyczących prowadzenia spółki;
 • doradztwo w zakresie obrony przed zarzutami nieuczciwego handlu lub niewłaściwego zarządzania spółką postawionymi po powołaniu likwidatora;
 • doradztwo w zakresie podejmowanych przez likwidatora prób ściągania od Twojej osoby kwot należnych z tytuły Twojego udziału w transakcjach lub przeprowadzaniu transakcji po zaniżonej cenie; oraz
 • doradztwo w zakresie obrony przed próbami odsunięcia dyrektorów od wykonywania czynności prawnych.

Z perspektywy akcjonariusza, służymy poradą w zakresie:

 • rozwiązywania sporów akcjonariuszy i wspólników, w tym poprzez wykorzystanie szeregu opcji dostępnych na mocy przepisów prawa upadłościowego;
 • odzyskiwania kapitału zakładowego; oraz
 • obrony przed próbami odzyskania wypłat dywidendy, które zostały rzekomo bezpodstawnie wypłacone.

Z perspektywy syndyka, możemy pomóc w zakresie:

 • sprzeciwów wobec wyznaczenia Cię na osobę zajmującą się zarządzaniem procesem upadłościowym;
 • naruszeń obowiązków powierniczych i roszczeń z tytułu niewypłacalności wysuwanych przeciw członkom zarządu;
 • zamrożenia majątku firmy poprzez uzyskanie nakazów sądowych, w tym obowiązującego na całym świecie postanowienia sądu o zamrożeniu wszelkich aktywów danej firmy; oraz
 • odzyskiwania aktywów na terenie Wielkiej Brytanii i na świecie po upadku firmy.

Możemy również pomóc Ci w kwestii roszczeń dot. ustalania centrum podstawowych interesów spółki w przypadku spółek o zasięgu międzynarodowym, w których obsłudze mamy szczególnie bogate doświadczenie.

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasz zespół prawników specjalizujących się w rozstrzyganiu sporów jest dobrze znany ze względu na jakość udzielanych porad i bogatą ekspertyzę w kwestiach związanych z niewypłacalnością, szczególnie w pracy nad złożonymi sprawami charakteryzującymi się dużą wartością przedmiotu sporu oraz sporami transgranicznymi, w które zaangażowane są podmioty międzynarodowe.

Regularnie występujemy przed brytyjskim sądem wyższej instancji High Court, aby reprezentować naszych klientów w postępowaniach upadłościowych i możemy pochwalić się bardzo dobrymi rezultatami.

Fakt, że możemy w równym stopniu działać na rzecz spółek, wierzycieli i syndyków masy upadłościowej jest wysoko ceniony przez naszych klientów, ponieważ umożliwia nam to spojrzenie na sprawę z unikalnej perspektywy, przy jednoczesnym wykorzystaniu naszej umiejętności szybkiej oceny sytuacji i zauważania potencjalnych szans na kompromis.

Jesteśmy również doceniani za fakt oferowania kompleksowej obsługi prawnej przez naszą kancelarię, dzięki której we współpracy z innymi zespołami w IMD Solicitors możemy zaoferować dodatkową pomoc w sytuacji, w której do postępowania upadłościowego doprowadził ciągnący się spór innego rodzaju, taki jak:

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk.

(0044) 330 107 0106
Postępowania upadłościowe

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań