Zadzwoń

Restrukturyzacja firm i przedsiębiorstw

Restrukturyzacja firm i przedsiębiorstw

Restrukturyzacja Twojego biznesu lub zmiana sposobu jego organizacji może być dobrym pomysłem z wielu powodów. Może to być chęć zwiększenia efektywności poprzez usprawnienie wykonywanych przez firmę operacji biznesowych, zmiany pozycji na rynku, przygotowania się do sprzedaży i zejścia ze sceny biznesowej, ułatwienia rozwoju firmy, pozyskania dodatkowego kapitału, redukcji swojej ekspozycji na ryzyko i potencjalną odpowiedzialność, zaciągnięcia kredytu refinansującego zadłużenie, konsolidacji zadłużenia lub uniknięcia upadłości.

Bez względu na to kto kieruje danym przedsiębiorstwem, kluczem do zagwarantowania sobie skutecznego przejścia pomiędzy tym jak wygląda, a jak ma wyglądać Twoja firma jest zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej na temat dostępnych dla Ciebie opcji i kroków, które możesz podjąć, aby zmiany zostały wprowadzone w sposób najbardziej efektywny, ograniczający ewentualne ryzyka i jednocześnie jak najmniej zakłócający dotychczasowe funkcjonowanie Twojego biznesu.

Zespół prawników IMD Solicitors oferujących rozwiązania korporacyjne zgłaszającym się do nas przedsiębiorcom specjalizuje się w pomaganiu firmom, które stoją przed trudnymi wyborami wymagającymi konsultacji prawnej i wsparcia w trakcie nadchodzącej transformacji.

Dzięki prawnikom działającym w kilku biurach w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej jesteśmy w stanie pomóc Ci gdziekolwiek się znajdujesz i niezależnie od tego czy potrzebujesz pomocy w prowadzeniu firmy o zasięgu krajowym, czy może międzynarodowym.

Wybranie naszej usługi to zapewnienie sobie szybkości działania i maksymalnej wydajności, a zazwyczaj oferujemy ją w zamian za stałą opłatę zryczałtowaną, co z kolei umożliwia naszym klientom łatwe rozplanowanie pokrycia kosztów związanych z naszą pomocą i uniknięcie nieprzyjemnej niespodzianki w postaci nagłego wzrostu należności.

Jak możemy pomóc?

Możemy pomóc Ci w różnorodnych działaniach restrukturyzacyjnych zarówno w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach, jak i takich znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej. Zapewniamy także doradztwo dyrektorom i członkom zarządów spółek, którym może grozić osobista odpowiedzialność za przeprowadzanie transakcji o zaniżonej wartości lub kierując się przy niej wyłącznie swoimi preferencjami.

Możemy również pomóc Ci poprzez udzielanie porad udziałowcom, kredytodawcom, wierzycielom z zabezpieczoną i niezabezpieczoną wierzytelnością oraz syndykom masy upadłościowej.

Typy restrukturyzacji

Pomagamy w zaplanowaniu, wdrożeniu i załatwieniu wszelkich formalności prawnych związanych z:

 • projektami racjonalizacyjnymi mającymi na celu rozwiązanie kwestii zbędnego mienia, wyposażenia i personelu;
 • optymalizacją w celu poprawy efektywności operacyjnej i biznesowej;
 • emisją nowych akcji w celu wsparcia procesu uzyskiwania nowego kapitału;
 • przekształceniem sp. z o.o. w spółkę akcyjną i przyciągnięciem inwestorów zewnętrznych;
 • podziałem podmiotu gospodarczego, aby wyodrębnić różne części działalności Twojego przedsiębiorstwa;
 • transferem mienia spółkom zależnym lub spółce macierzystej;
 • sprzedażą i fuzją przedsiębiorstw w celu całkowitego lub częściowego zejścia z rynku;
 • refinansowaniem zadłużenia w celu uzyskania niższej stopy procentowej i lepszych warunków spłaty; oraz
 • dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstwa z wierzycielami i innymi metodami rozwiązywania kwestii niewypłacalności przedsiębiorstwa, aby utrzymać firmę o ciężkiej sytuacji finansowej na powierzchni.

Dodatkowe usługi

Udzielamy również specjalistycznych porad oraz wsparcia w zakresie:

 • redukcji etatów na dużą skalę, które wymagają przeprowadzenia konsultacji z pracownikami;
 • umów joint venture i outsourcingu, które mogą potencjalnie budzić zainteresowanie odpowiednich organów w świetle przepisów dotyczących przejmowania przedsiębiorstw (ochrona zatrudnienia) z 2006 r.;
 • programów udziałowych dla pracowników;
 • zmiany rodzaju akcji przez emitenta w związku ze zmianami w kapitale zakładowym spółki;
 • analizy prawnej due diligence w okresie poprzedzającym sprzedaż przedsiębiorstwa lub fuzję z inną spółką;
 • opracowania strategii ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie;
 • kwestii dotyczących ładu korporacyjnego oraz compliance, w tym konieczności wprowadzenia zmian w statucie i innych dokumentach konstytucyjnych spółki;
 • rozstrzygania sporów, w które zaangażowani są dyrektorzy lub akcjonariusze;
 • przeniesienia działalności z Wielkiej Brytanii do Europy kontynentalnej i odwrotnie;
 • uzyskiwania certyfikatu rezydencji podatkowej;
 • obaw związanych z dostosowaniem spółki do przepisów antymonopolowych i zasad uczciwej konkurencji.

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasz zespół prawników oferujących rozwiązania korporacyjne naszym klientom biznesowym będzie w stanie pomóc Ci, niezależnie od tego czy impuls do wprowadzenia zmian w Twojej firmie jest napędzany ambicjami wzrostu, czy może obawami związanymi z rosnącym zadłużeniem oraz tego, czy jesteś właścicielem firmy, albo akcjonariuszem.

Możemy doradzać Ci na temat wielu różnych procesów restrukturyzacyjnych i mamy doświadczenie we wspieraniu klientów przechodzących przez okres przejściowy zarówno tutaj w Wielkiej Brytanii, jak i w całej Europie.

Nasza oferta jest szeroka i obejmuje nie tylko transakcyjne elementy procesu restrukturyzacji, ale także kwestie handlowe oraz te związane z zatrudnieniem.

Skontaktuj się z nami 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko lub Marcinem Durlakiem pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk

 

(0044) 330 107 0106
Restrukturyzacja firm i przedsiębiorstw

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań