Zadzwoń

Ład korporacyjny i compliance

Ład korporacyjny i compliance

Każda firma potrzebuje strategii wdrażania procedur ładu korporacyjnego i compliance, rozumianej w dosłownym tłumaczeniu jako zachowanie zgodności z obowiązującymi regulacjami. Strategia ta umożliwi kierowanie i kontrolowanie sposobu prowadzenia działalności gospodarczej oraz będzie stanowiła gwarancję przestrzegania w Twojej firmie wszelkich ogólnych lub obowiązujących tylko konkretny sektor przepisów i regulacji. Dotyczy to zarówno startupów, jak i przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji na rynku, niezależnie od tego czy prowadzisz przedsiębiorstwo, spółkę osobową, czy może spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jako IMD Solicitors jesteśmy specjalistami w opracowywaniu strategii wdrażania procedur ładu korporacyjnego i compliance oraz przygotowywaniu niezbędnych dokumentów, a wszystko to w celu upewnienia się, że usprawnienia zostaną wdrożone i zaadaptowane sprawnie oraz bez zakłóceń.

Nasza oferta obejmuje doradztwo w kwestii struktury Twojej firmy, modelu podziału uprawnień i wpływu na działanie spółki pomiędzy akcjonariuszy, mechanizmu podejmowania decyzji w Twojej firmie, warunków zatrudniania pracowników, zgodności z przepisami i zasadami ochrony danych i innych wymogów regulacyjnych lub mechanizmów, które umożliwiłyby szybką identyfikację, analizę oraz rozwiązanie ewentualnych problemów i sporów.

Większość naszej pracy jaką możemy dla Ciebie wykonać oferowana jest na zasadzie stałej opłaty zryczałtowanej, a dzięki prawnikom rozmieszczonym zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Europie kontynentalnej możemy zapewnić Ci wsparcie nie zważając na to gdzie się znajdujesz lub na to gdzie działa Twoja firma.

Jak możemy pomóc?

Nasza oferta obejmuje:

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Sami również jesteśmy biznesem działającym na silnie regulowanym i coraz bardziej konkurencyjnym sektorze rynku. Stąd też lepiej niż inni rozumiemy jak ważne jest posiadanie kompleksowego planu, który umożliwi Twojej firmie rozwój i sprawi, iż wszyscy pracownicy na Twoim pokładzie będą mieli do niego podejście spójne z Twoją wizją. 

Tak jak Ty potrzebujemy mapy, która pomaga nam skutecznie podejmować działania i jednocześnie dostosowywać się do naszych stale zmieniających się potrzeb i celów, do zmian zachodzących na rynku oraz do stopniowej ewolucji sektora, na którym operujemy.

Uzbrojeni w tę świadomość, możemy pomóc Ci w opracowaniu strategii wdrażania procedur ładu korporacyjnego i zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami, która będzie dostosowana do Twojej wizji firmy, jaką chciałbyś zbudować i która będzie zawierała środki ostrożności mające zapewnić Ci jak najprostszą i najmniej ryzykowną podróż w stronę sukcesu.

Nasza wiedza prawnicza w tej kwestii jest niezwykle obszerna, szczególnie w pracy nad compliance i organizacją dużych firm o szerokim zasięgu, w tym także firm zagranicznych.

Nasze porady charakteryzuje praktyczność, a wszystkie nasze działania mają na celu przygotowanie Twojego przedsiębiorstwa do możliwie najlepszego działania oraz udzielenie pomocy w odpowiednim wykorzystaniu wszelkich nadarzających się okazji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko lub Marcinem Durlakiem pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk.

(0044) 330 107 0106
Ład korporacyjny i compliance

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań