Zadzwoń

Umowy kupna i sprzedaży udziałów

Umowy kupna i sprzedaży udziałów

Jeśli myślisz o zainwestowaniu w prywatną spółkę lub rozważasz nabycie jej zakładu kapitałowego w całości, to skonsultowanie swoich planów ze specjalistyczną kancelarią prawną jest zdecydowanie opłacalnym pomysłem. Prawnicy, do których się zgłosisz będą mogli upewnić się, że warunki proponowanej transakcji są uczciwe i że zostały one zebrane w odpowiednio sporządzonej umowie kupna-sprzedaży udziałów, która chroni Twoje interesy w zadawalającym stopniu.

Jest to coś, czym na co dzień zajmują się prawnicy IMD Solicitors oferujący naszym klientom rozwiązania komercyjne. Pracujemy dla szeregu klientów, w tym przedsiębiorców, funduszy kapitałowych, startupów i zespołów kierowniczych różnej maści, którzy rozważają wykup menedżerski MBO (ang. management buyout).

Odpowiadamy niezwłocznie na wszelkie zapytania i jesteśmy szybcy w działaniu, a co więcej, nasza usługa może być w większości przypadków świadczona w zamian za pokrycie stałej opłaty zryczałtowanej.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży udziałów?

Oprócz sprecyzowania ceny, którą jesteś gotów zapłacić, kluczowe punkty, które należy uwzględnić podczas negocjacji warunków umowy tego typu to:

 • wszelkie deklaracje i wypowiedzi, którymi kierowałeś się przy podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu prac nad daną transakcją i które z tego powodu powinny zostać zawarte w umowie jako klauzule otwierające przed Tobą możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności sprzedającego, jeśli choćby część z tych oświadczeń okazała się fałszywa, w tym również te odnoszące się do kwestii praw własności intelektualnej;
 • wszelkie znane zobowiązania lub ryzyka w tej branży, za które zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze sprzedającym, to właśnie on powinien ponosić odpowiedzialność i które w związku z tym powinny zostać pokryte przez ewentualne odszkodowanie;
 • sposób w jaki opłacony zostanie zakup i czy jakakolwiek część tej kwoty zostanie odroczona lub jej zapłata uzależniona od zajścia określonego zdarzenia;
 • istnienie względów podatkowych, ze względu na które transakcja powinna zostać zaaranżowana w określony sposób lub wymagana byłaby restrukturyzacja spółki;
 • zobowiązanie sprzedawcy do bycia w dalszym ciągu zaangażowanym w funkcjonowanie spółki przez określony czas, aby ułatwić wejście nowym inwestorom; oraz
 • czy sprzedawca powinien podlegać jakimkolwiek ograniczeniom, uniemożliwiającym mu opuszczenie spółki i natychmiastowe podjęcie pracy u konkurenta lub założenie firmy o konkurencyjnym profilu.

Jak możemy pomóc?

Współpracując z Tobą już od momentu, w którym podjęto decyzję o sprzedaży, nasi prawnicy mogą pomóc Ci:

 • wynegocjować warunki zawieranej umowy;
 • przeanalizować ujawnione przez sprzedającego informacje dotyczące kondycji prawno-finansowej sprzedawanej spółki;
 • analizując materiały dostarczone przez sprzedającego przed zawarciem umowy i przeprowadzając prawną analizę due diligence, aby mieć jasność co do tego, co kupujesz i jakie ryzyko należy wziąć w przypadku tej transakcji pod uwagę;
 • pomagając Ci w przejrzeniu projektu umowy przygotowanego przez sprzedającego oraz w negocjowaniu zmian i zapełnianiu ewentualnych luk, kiedy byłoby to niezbędne do zadbania o Twój interes i potrzeby; a także
 • identyfikując wszelkie dokumenty związane z działalnością firmy, które wymagają uaktualnienia w związku z przejęciem, w tym statut spółki, jeśli takowy został sporządzony.

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasi prawnicy ds. handlowych rozumieją złożoność procesu nabywania udziałów w prywatnej spółce i to, jakie znaczenie potrafi mieć zapewnienie jego sprawnego przebiegu.

Dlatego też nasza usługa obejmuje nie tylko przygotowanie umowy kupna-sprzedaży akcji, ale także wsparcie w negocjacjach prowadzących do transakcji i skłonienie Cię do rozważenia czy przejęcie jest faktycznie najlepszym sposobem na osiągnięcie Twoich celów biznesowych.

Jesteśmy tutaj również po to, aby zaoferować Ci wsparcie w radzeniu sobie z jakimikolwiek komplikacjami, które mogłyby pojawić się już po sfinalizowaniu transakcji, a wszystko to we współpracy z naszym zespołem ds. rozwiązywania sporów, który doradza klientom w szeregu spraw, począwszy od domniemanego naruszenia zobowiązań gwarancyjnych, a skończywszy na sporach o charakter i moc klauzuli ograniczającej konkurencję.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że reprezentujemy nie tylko kupujących. Możemy wspierać także sprzedawców zainteresowanych zbyciem swoich akcji, którzy w równym stopniu potrzebują doradztwa i wsparcia podczas przechodzenia przez cały proces kupna i sprzedaży.

Skontaktuj się z nami 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko lub Marcinem Durlakiem pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk

(0044) 330 107 0106
Umowy kupna i sprzedaży udziałów

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań